AngularJS – מערכת פנסיה בקליק למנורה מבטחים על

  פרויקט חדש בשם “פנסיה בקליק” למנורה מבטחים הסתיים. הפרויקט בוצע כחלק מחברת WebTech המופלאה. הפרויקט מאפשר למעסיקים, עובדים או שכירים לעשות בצורה פשוטה פנסיה דרך האתר של מנורה מבטחים. הפיתוח בצד לקוח נעשה AngularJS. יש! אז פנסיה, מישהו?