GridGood – איך מחמשש עזר לי

הרבה זמן לא פרסמתי פוסט. בחודש וחצי האחרונים אני פשוט משתדל לא לבלות עם המחשב מסיבות ששמורות למתכנתים ולאנשים שעובדים בבנק. פעם ראיתי את אחד העובדים בבנק כמעט שוכב על הכסא שלו. בלי צחוק. הוא שם כרית ענקית, הרים את הכיסא למעלה והוא פשוט יישר את כל הגוף כדי לא לשבת על הכסא. כשאתה מסתכל על זה מרחוק, […]