GridGood – עדכון קצרצר

ה-MVP הסתיים

אז ה-MVP הסתיים לו בהצלחה.

אני ממש אוהב את מה שיצא עד עכשיו מכל הבחינת – תשתית, עיצוב, חווית משתמש.

בשלבים האחרונים של הבניה התחלתי להפגש עם אנשים לגבי פידבק ושיתופי פעולה אפשריים.

חלק מהפידבקים זרקו אותי מאוד רחוק ממה שקיים, אבל ברמת החזון עם כל מי שנפגשתי הייתה הסכמה מלאה על אותם עקרונות שזה מאוד מעניין.

אז מה עכשיו?

היום יש על הפרק כמה כיוונים כשאני מכוון לשיתוף פעולה שיכול להיות מדהים.

הוא יכלול הסבה של התשתית שתשנה את הרעיון המקורי ותפנה לכיוון טיפה שונה, אבל תשאיר את החזון ותרחיב אותו.

לכן, כרגע אני נותן לדברים להתגלגל בטבעיות.

יהיו פגישות, יהיה סיעור מוחות, יהיה חיבור של לבבות וחתירה לחזון משותף.

זה יכול לקחת לא מעט זמן, אבל אני ממשיך…

אעדכן בהמשך 🙂

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL